Maashavendistrict is het gebied rondom de Maashaven en de Creative Factory. In opdracht van Rabobank Rotterdam Zuid heb ik samen met Wenken.nl en Firestarter een workshop georganiseerd. Wij hebben geprobeerd (samenwerkings-) kansen tussen de Creative Factory en de drie omliggende wijken Tarwewijk, Afrikaanderwijk en Bloemhof, in kaart te brengen. De Maashaven, met de Maassilo en de Creative Factory, is hierbij gezien als ‘knooppunt’ van mensen, bedrijven en initiatieven.
Op 25 september hebben wij met 15 mensen een creatieve workshopmiddag gehouden in de Skylobby van de Creative Factory. Tijdens deze workshops zijn verschillende (verbindings) kansen op het gebied van talentontwikkeling uitgewerkt. De bevindingen tijdens deze dag zijn uitgewerkt en vormgegeven in een magazine.
Back to Top