Albeda college economie & ondernemen in Rotterdam heeft mij gevraagd om een illustratie te maken ter verduidelijking van de normale gedragsregels op school. Deze illustratie wordt als poster in de school en in de klaslokalen gehangen zodat de leerlingen er goed op gewezen kunnen worden hoe het gewenst gedrag is op de school.
Back to Top